ชม VDO การสมัครทั้งแบบคอมพิวเตอร์ และ Smart Phone ได้ที่ด้านล่าง